Belgische arbeider versus Bulgaarse arbeider: totale kostprijs

In deze vergelijking gaan we uit van een degelijk marktconform basisloon voor een arbeider zowel in België als in Bulgarije. Concreet gaan we uit van EUR 1 800 netto voor een Belgische arbeider (ongehuwd en kinderloos) en van EUR 400 netto voor een Bulgaarse arbeider (wat EUR 75 meer is dan gemiddeld in Bulgarije en dus een zeer degelijk loon is).

 België  Bulgarije
 Nettoloon  €         1 800,00  €             400,00
   + sociale zekerheidsbijdragen werknemer
+ ingehouden bedrijfsvoorheffing (personenbelasting werknemer)
 Brutoloon  €         2 996,85  €             510,27
 Jaarlijks bruto salaris  €       33 200,00  €          6 123,24
   + sociale zekerheidsbijdragen werkgever
+ andere directe kosten en indirecte kosten
 Jaarlijkse totale werkgeverskost  €       51 105,60  €          7 213,18
 Maandelijkse totale werkgeverskost  €         4 258,80  €             601,10

Bulgaarse situatie: samenvatting

In onderstaande tabel kan u een samenvatting terugvinden van de Bulgaarse situatie. De lichtblauwe en roze vakjes tonen duidelijk aan dat de sociale bijdragen voor zowel de werkgever als de werknemer geplafonneerd zijn. Dit is een wereld van verschil met België.

Bruto Werkgever Werknemer Belastbaar inkomen Netto salaris werknemer Totale kost Werkgever
Soc. bijdragen Soc. bijdragen Personen
belasting
17,80% 12,90% 10%

€ 255,68

€ 45,51

€ 32,98

€ 22,27

€ 222,70

€ 200,43

€ 301,19

€ 511,36

€ 91,02

€ 65,96

€ 44,54

€ 445,39

€ 400,85

€ 602,38

€ 1.124,98

€ 200,25

€ 145,12

€ 97,99

€ 979,86

€ 881,88

€ 1.325,23

€ 1.534,07

€ 200,25

€ 145,12

€ 138,89

€ 1.388,95

€ 1.250,05

€ 1.734,32

€ 2.045,43

€ 200,25

€ 145,12

€ 190,03

€ 1.900,31

€ 1.710,28

€ 2.245,68