BTW in Bulgarije

Belastbare personen

Belastbare personen zijn alle legale en natuurlijke personen, zowel resident als niet-resident, die belastbare leveringen verrichten.

Personen met een belastbare omzet van meer dan BGN 50 000 gedurende de 12 voorgaande maanden door belastbare leveringen te verrichten met een plaats van levering in Bulgarije moeten zich registreren voor BTW doeleinden. Dit geldt ook voor buitenlandse personen die belastbare leveringen van goederen en diensten verrichten in Bulgarije en dit voor een omzet die groter is dan BGN 50 000. Personen waarvan de omzet kleiner is dan BGN 50 000 kunnen zich vrijwillig registreren voor BTW doeleinden.

Van zodra een persoon intracommunautaire verwervingen verricht in Bulgarije van meer dan BGN 20 000 per jaar dient die persoon zich verplicht te registreren voor BTW doeleinden.

BTW tarief

Het standaardtarief van de Bulgaarse BTW is 20% en een verlaagd tarief van 9% is van toepassing op hotels.

Belastbare handelingen

Bulgaarse BTW wordt geheven op:

  • Bulgaarse vennootschappen die goederen verkopen en diensten leveren in Bulgarije,
  • Bulgaarse vennootschappen die goederen importeren van buiten de EU,
  • Bulgaarse vennootschappen die intracommunautaire verwervingen van goederen doen in Bulgarije,
  • Bulgaarse vennootschappen die diensten afnemen van een leverancier buiten de EU: een dienst wordt beschouwd als geleverd in Bulgarije wanneer de leverancier of de Bulgaarse afnemer een vaste inrichting in Bulgarije hebben.

Een nultarief is van toepassing op:

  • Intracommunautaire leveringen van goederen en diensten,
  • Export (levering van goederen en diensten aan niet-EU vennootschappen)

Administratie

BTW wordt normaal gezien maandelijks gerapporteerd en betaald. De belastbare periode voor BTW is de kalendermaand en de BTW aangifte dient ingediend te worden ten laatste de 14de dag van de volgende maand.

Wanneer de betaalde BTW op aankopen groter is dan de BTW aangerekend op de verkopen zal het overschot aan terugvorderbare BTW eerst overgedragen worden naar de volgende 2 maanden om zo betaalbare BTW schuld te compenseren in die 2 maanden. Indien blijkt dat er op het einde van die 2 maanden nog steeds BTW dient te worden teruggevorderd, wordt de balans terugbetaald binnen de 30 dagen na de datum van de BTW aangifte in die tweede maand.