Zakendoen in Bulgarije!

Iedere ondernemer heeft toegang tot Bulgarije

Ondernemers kunnen op verschillende manieren gebruik maken van het Bulgaarse ondernemersklimaat:

 • U bent momenteel woonachtig en gedomicilieerd te België maar u beslist te verhuizen naar Bulgarije. U verplaatst ineens uw vennootschap en al uw vennootschapsactiviteiten mee naar Bulgarije. 10% vennootschapsbelasting op de belastbare winst is het resultaat.

 

 • U bent woonachtig en gedomicilieerd te België en omwille van sociale en/of emotionele redenen wilt u in België blijven wonen. Dan heeft u 2 keuzes:

Ten eerste kan u dan in België blijven wonen terwijl u uw vennootschap verplaatst naar Bulgarije. In dit geval geniet u van 10% vennootschapsbelasting en een loonkost die slechts een habbekrats is in vergelijking met die van België. U betaalt wel nog (een beetje) personenbelasting in België.

Ten tweede kan u in België blijven wonen en een aantal activiteiten van uw vennootschap in België behouden en tegelijkertijd andere activiteiten naar uw nieuw opgericht bedrijf in Bulgarije verplaatsen. U betaalt vennootschapsbelasting en personenbelasting in België maar u geniet tegelijkertijd van 10% Bulgaarse vennootschapsbelasting en een Bulgaarse loonkost die slechts een fractie bedraagt van die in België. In dit scenario van outsourcing is er heel wat mogelijk, ook qua fiscale creativiteit, en dus gaan we er wat dieper op in…

 

Outsourcing naar Bulgarije

Waarom?

Outsourcing is een fenomeen van de globalisering en betekent dat bedrijven bepaalde activiteiten naar het buitenland verplaatsen. Traditioneel worden gunstige outsourcinglanden gekenmerkt door 2 cruciale karakteristieken:

 1. Lage loonkosten
 2. Gunstig belastingstelsel

Bulgarije, met 10% vennootschapsbelasting en extreem lage loonkosten, voldoet aan beide voorwaarden.

Daarbovenop komt dat:

 1. De grondslagberekening van de vennootschapsbelasting soepeler is dan in België,
 2. Het Bulgaars fiscaal recht heel wat mogelijkheden biedt om creatief en legaal belastingen te ontwijken (lees: het is mogelijk om de effectieve belastingvoet te doen dalen tot ver onder de 10%),
 3. Bulgarije centraal gelegen is tussen Europa, het Midden-Oosten en Afrika,
 4. Bulgarije op korte vliegafstand ligt van België (+/- 2 uur 40 minuten),
 5. Het tijdsverschil tussen België en Bulgarije slechts 1 uur bedraagt.

 

Voor wie?

Ten eerste kunnen alle Belgische bedrijven die op de 1 of andere manier te maken krijgen met buitenlandse leveranciers en/of buitenlandse klanten opteren voor outsourcing naar Bulgarije:

 • U importeert goederen en/of diensten uit het buitenland
 • U exporteert goederen en/of diensten naar het buitenland

In beide gevallen doet u zaken in de gangbare internationale taal (Engels in een groot deel van de gevallen). Uw huidig Belgisch personeel is belast met aankoop- en/of verkoopactiviteiten en dient dus in het Engels te corresponderen met buitenlandse klanten en/of leveranciers. Nodeloos te zeggen dat ook Bulgaarse werknemers deze taken kunnen verrichten, aan een fractie van de kost en in een belastingvriendelijke omgeving.

Ten tweede kunnen alle Belgische bedrijven die goederen produceren en/of diensten leveren kiezen voor outsourcing naar Bulgarije.

 • U produceert tastbare producten,
 • U produceert ontastbare producten zoals software en andere soorten Intellectual Property,
 • U levert diensten zoals ontwikkeling van IT, onderhoud van IT, telefonie, boekhouding, etc.

Ten derde kunnen alle Belgische bedrijven niet-kernactiviteiten outsourcen naar Bulgarije. Zo is het outsourcen van allerlei backoffice activiteiten en administratieve taken zeker mogelijk en het overwegen waard.

 

Fiscaal gunstige outsourcingstructuren

 • Uw bestaande Belgische vennootschap kan een Bulgaarse dochteronderneming oprichten.

Voorbeeld:

U heeft een Belgische vennootschap gespecialiseerd in de import van producten uit Afrika en het Midden-Oosten. U beslist om uw aankoopdienst in uw Belgische vennootschap te liquideren en om die aankoopactiviteiten te verplaatsen naar Bulgarije.

De Belgische vennootschap bezit dan 100% van de aandelen van de Bulgaarse vennootschap en wordt dus moedervennootschap van de Bulgaarse dochtervennootschap. Wat levert u dit nu op qua belastingbesparing?

 Bulgaarse dochteronderneming

 

Al de winsten die de Bulgaarse dochteronderneming boekt worden belast aan een Bulgaarse vennootschapsbelasting van 10%. Daarna kan de dochter de winst na belasting uitkeren aan de Belgische moedervennootschap en dit in de vorm van dividenden.

Dankzij de Europese Moeder-Dochter Richtlijn en de corresponderende DBI-regeling die België hanteert kunnen die dividenden naar de Belgische moedervennootschap stromen zonder dat er nog een noemenswaardige Belgische vennootschapsbelasting wordt op geheven. In de praktijk betaalt de Belgische moeder 33.99% vennootschapsbelasting op 5% van de binnenkomende dividenden, dit is 1,7%.

Conclusie: winst geboekt via de Bulgaarse dochter ondergaat een totale belastingdruk op vennootschapsniveau van 11,7%.

 

 • U gaat werken met een parallelle Bulgaarse structuur die losgekoppeld is van uw Belgische activiteiten.

Parallelle structuur Bulgarije

 

U creëert als het ware een parallelle ondernemingsstructuur waardoor de Belgische fiscus geen grip heeft op uw Bulgaarse activiteiten. Dit is het ideale scenario voor iedereen die op privacy gesteld is. Leuk om weten is dat het mogelijk is om in Bulgarije een vennootschap op te richten met aandelen aan toonder, net zoals in het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg!

 

Legaal het onderste uit de kan halen

Als Belg kan u genieten van het liberale en belastingvriendelijke ondernemingsklimaat in Bulgarije ZONDER dat u daadwerkelijk naar daar moet verhuizen.

Dit betekent niet dat u op illegale wijze een brievenbusvennootschap opricht daar. Dit betekent wel dat u de noodzakelijke substantie geeft aan uw activiteiten daar. Het valt te vergelijken met aandeelhouder zijn van een beursgenoteerde onderneming. U houdt de aandelen in bezit en het dagelijkse beheer van de onderneming is de verantwoordelijkheid van de lokale verantwoordelijke(n).

Doordat de totale loonkost in Bulgarije in sommige gevallen tot 10 keer lager ligt dan die in België zijn er heel wat zaken mogelijk om een aantal bekwame mensen ter plaatse verantwoordelijk te stellen voor het dagdagelijkse beleid van de activiteiten van de Bulgaarse onderneming.