Belasting en sociale lasten: hel in België, walhalla in Bulgarije.

Een aantal factoren zorgen voor een extreem groot verschil tussen Bulgarije en België qua totale loonkost van de werkgever:

1. In Bulgarije bedraagt het gemiddelde netto salaris EUR 327/maand. Het leven is er veel goedkoper en de gemiddelde levensstandaard is er lager dan in West-Europa. Dit heeft een grote impact op de totale loonkost voor de werkgever.

2. In België kent men een progressief systeem van personenbelasting: uw inkomen wordt in schijven opgedeeld en de belastingpercentages stijgen per inkomensschijf.

In de praktijk kan u eerst genieten van een belastingvrij minimum en vervolgens betaalt u belastingen op hetgeen u verdient boven dat belastingvrij minimum. Op de eerste inkomensschijf betaalt u 25% belasting, op de tweede inkomensschijf 30%, op de derde inkomensschijf betaalt u 40%, op de vierde inkomensschijf betaalt u 45%, en op de hoogste inkomensschijf betaalt u 50%.

In Bulgarije daarentegen is er 1 simpele vlaktaks van 10% van toepassing in de personenbelasting. Dit betekent dus concreet dat een Bulgaarse werkgever veel minder kosten heeft (10% personenbelasting) dan een Belgische werkgever (tot 50% personenbelasting) om hetzelfde nettoloon aan zijn werknemer te bezorgen.

3. In België zijn de sociale bijdragen extreem veel hoger dan in Bulgarije:

Werkgeversbijdragen

  • België: de werkgeversbijdrage bedraagt +/- 32% van het brutoloon in de Belgische privésector.
  • Bulgarije: in Bulgarije daarentegen bedraagt de werkgeversbijdrage 17,8% van het brutoloon. Bovendien is deze werkgeversbijdrage geplafonneerd tot EUR 200,25 per maand per werknemer.

Persoonlijke RSZ-bijdragen

  • België: er kan voorlopig nog een onderscheid worden gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Voor arbeiders wordt het brutoloon eerst vermenigvuldigd met 1,08 en daar wordt vervolgens een sociale bijdrage van 13,07% op berekend. Bedienden betalen een RSZ-bijdrage van 13,07% van het brutoloon.
  • Bulgarije: de persoonlijke sociale bijdragen in Bulgarije bedragen 12,9%. Dit bedrag is echter geplafonneerd tot EUR 145,12 per maand.

4. Een dertiende en veertiende maand is niet verplicht voor een werkgever in Bulgarije.