U wilt Bulgaarse belastingplichtige worden?

Situatie 1: geen link tussen uw Belgische en Bulgaarse vennootschap

Voorbeeld 1

De Belgische vennootschap en de Bulgaarse vennootschap hebben geen link en er is dus geen sprake van een Moeder-Dochter relatie tussen de Belgische en Bulgaarse vennootschap. De Bulgaarse vennootschap heeft anonieme aandeelhouders. Dit kan met behulp van:

  • Een nominee aandeelhouder en directeur (een professional van een trustkantoor bijvoorbeeld), of
  • Een offshore company die als aandeelhouder fungeert van de Bulgaarse vennootschap (de offshore company richt als het ware een dochtervennootschap in Bulgarije op en bezit de aandelen van die Bulgaarse dochter). Offshore companies staan garant voor een minimum aan bureaucratie en een hoge graad van confidentialiteit aangezien gegevens van aandeelhouders en directeurs niet consulteerbaar zijn in een publiek register, of
  • Aandelen aan toonder. Voor de Bulgaarse Joint Stock Company (vergelijkbaar met de Belgische NV) is er nog een derde mogelijkheid: aandelen aan toonder zijn beschikbaar voor dit soort vennootschap mits volstorting van het kapitaal.

image002

Voorbeeld 2

De Bulgaarse vennootschap uit voorbeeld 1 heeft een winst van 90 na belastingen (100 – 10% Vennootschapsbelasting).

Wat te doen met deze winst van 90 na Vennootschapsbelasting?

  • Kan in de Bulgaarse vennootschap blijven om te investeren en te beleggen (de intrestpercentages bij vooraanstaande Bulgaarse banken variëren tussen de 3 en 8% voor spaarrekeningen bijvoorbeeld), of
  • Deze wordt uitgekeerd als dividend aan de aandeelhouder(s):

 image004

OF

 image006

Uit de tweede structuur blijkt dat het dus perfect mogelijk is om de Bulgaarse bronbelasting van 5% op uitgekeerde dividenden te vermijden. Hier dient men een afweging te maken tussen de besparing van de 5% bronbelasting enerzijds en de bijkomende kost van een vennootschap in een gunstig verdragsland anderzijds.

De Bulgaarse vennootschap rekent geen exorbitant hoge prijzen door aan de Belgische vennootschap, het moet verklaarbaar blijven en de verrekenprijzen moeten te verklaren zijn aan de hand van de marktomstandigheden.

Situatie 2: link tussen uw Belgische en Bulgaarse vennootschap

Voorbeeld 1

 

 image008

image010

image012

Op het niveau van de Belgische moedervennootschap zijn er vervolgens 2 opties mogelijk:

  • 88 blijft in de vennootschap, of
  • 88 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) natuurlijke persoon (personen):

88 – 25% Roerende Voorheffing = 66: dit betekent dat er uiteindelijk 66 terechtkomt bij de natuurlijke persoon aandeelhouder welke rijksinwoner van België is.

Opgelet!

  • Er is substantie vereist voor de Bulgaarse dochteronderneming: werkelijke activiteiten, lokale directeur, kantoorruimte, etc.
  • De Bulgaarse vennootschap dient rekening te houden met regels inzake transfer pricing en ‘arm’s length’ verrekenprijzen (faire marktprijzen). De Bulgaarse vennootschap kan met andere woorden geen exorbitant hoge prijzen factureren aan de Belgische moedervennootschap: de verrekenprijzen moeten te verklaren zijn aan de hand van de marktomstandigheden.

 

Voorbeeld 2

 

 image013

 

 image014

 

In dit tweede voorbeeld gaan we uit van een Belgisch rijksinwoner: Mr. Fiscodeprimo. Deze is aandeelhouder van een Belgische vennootschap welke op haar beurt 100% aandeelhouder is van een Bulgaarse vennootschap. De Belgische vennootschap is dus een moedervennootschap van de Bulgaarse dochtervennootschap.

Mr. Fiscodeprimo hoeft het spel niet te spelen met een uitkering van dividenden zoals in voorbeeld 1. Het kan ook anders: slechts partieel met een dividend werken, of zelfs helemaal zonder dividend werken.

Mr. Fiscodeprimo, rijksinwoner van België, kan namelijk perfect een salaris ontvangen van de Bulgaarse dochtervennootschap voor zijn geleverde prestaties…

image016

 

Mr. Fiscodeprimo kan via deze vergoedingsstrategie genieten van de Bulgaarse personenbelasting: een vlaktaks van maar 10% (versus de progressieve schijven van de Belgische personenbelasting aan 25, 30, 40, 45 en 50%).

Dankzij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Bulgarije wordt dit salaris vervolgens vrijgesteld van personenbelasting in België, weliswaar met progressievoorbehoud. Dit betekent dat andere inkomsten van Belgisch rijksinwoner Mr. Fiscodeprimo bovenop dit nettosalaris van 90 worden gevoegd om de verschuldigde Belgische personenbelasting te berekenen. In de praktijk zal Mr. Fiscodeprimo dus snel in de hoogste schijf van 50% personenbelasting vallen voor zijn andere inkomsten in België. Mr. Fiscodeprimo dient in dit scenario nog steeds zijn sociale bijdragen in België te betalen…

Opgelet!

Mr. Fiscodeprimo dient te bewijzen dat hij effectief in Bulgarije aanwezig was om dit salaris te verdienen. Bewijzen: vliegtuigtickets, autovignetten, tankbeurten, hotelkosten, restaurantkosten, telefoonkosten, etc.